Zásady ochrany osobních údajů

Toto je prohlášení o ochraně údajů společnosti upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg. Platí pro všechny webové stránky a hry provozované společností upjers.

Následně jsou pro lepší porozumění krátce vysvětleny nejdůležitější pojmy tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů:

Slovníček pojmů

1. Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou informace, které identifikují uživatele. K nim se například řadí jméno, emailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa nebo údaje o kreditní kartě uživatele.

2. Co jsou uživatelská data?

Uživatelská data jsou údaje, které společnost upjers od uživatele vyžaduje, zpracovává a ukládá, kontaktují-li tito uživatelé webové stránky a hry provozované společností upjers. Uživatelská data jsou obzvláště vlastnosti sloužící k identifikaci uživatele (např. název domény a/nebo IP adresa počítače, ze kterého uživatel upjers kontaktuje).

3. Co jsou IP adresy?

IP adresy slouží k identifikaci zařízení, která jsou připojena k internetu. Každému počítači, který je připojen k internetu, může být přiřazena určitá IP adresa, tj. určitá číselná kombinace.

4. Co je soubor cookie?

Cookie je malý textový soubor, který je předáván webovými stránkami nebo hrami provozovanými společností upjers - stejně jako mnoha jinými internetovými stránkami - cookie souboru uživatelova prohlížeče a který je uložen na pevném disku počítače uživatele, aby webové stránky a hry tohoto uživatele při příští návštěvě opět poznaly. Soubor cookie obsahuje mimo jiné název domény, odkud pochází, svou „životnost”, a hodnotu, zpravidla jednoznačné číslo, které bylo sestaveno generátorem náhodných čísel. Soubory cookie samy o sobě nemohou být používány k identifikování uživatele. Samozřejmě mohou být webové stránky a hry provozované společností upjers používány ze zásady i bez těchto souborů, je-li www prohlížeč nastaven tak, že jsou soubory cookie obecně zamítnuty. Soubory, které se již nacházejí v počítači, může uživatel kdykoliv manuálně opět ze svého pevného disku vymazat. upjers upozorňuje uživatele, že při používání webových stránek a her provozovaných společností upjers bez souborů cookie může dojít k omezení při používání.

 

 

§ 1 Sbírání, zpracovávání a ukládání osobních údajů

Když využíváte naše stránky nebo hry, tak upjers a nebo hosting provozovatelé od upjers sbírají údaje přes takzvané server-logfiles. K tomu se řadí i údaje, které uživatel při komunikaci s jiným uživatelem na webových stránkách anebo ve hrách provozovaných společností upjers tomuto jinému uživateli sdělí. upjers uživateli doporučuje, aby se svými údaji zacházel svědomitě a šetrně a aby vždy zvážil, o čem a s kým uživatel na webových stránkách anebo ve hrách provozovaných společností upjers komunikuje. Určité informace, ku příkladu komunikace mezi uživateli, jsou viditelné i pro ostatní uživatele webových stránek anebo ve hrách provozovaných společností upjers.

upjers sbírá, zpracovává a uloží tyto osobní údaje, které dobrovolně (například ve formulářích nebo na jiných místech na stránkách, které jsou provozované firmou upjers) v elektronické nebo jiné komunikaci podaly dále. K tomu patří i data, které zdělíte i jiným uživatelům, které komunikujete přes stránky a hry provozované firmou upjers. upjers Vám doporučuje zacházet s údaji a informacemi svědomitě a uvážit, co a s kým přes stránky, které jsou provozované firmou upjers, komunikujete. Určitá komunikace, jako třeba komunikace mezi uživateli, můžou být viditelné i pro jiné uživatele.

Aby se uživatel mohl pro používání her provozovaných společností upjers zaregistrovat, musí poskytnout určité informace o své osobě. K tomu patří např. emailová adresa. Chce-li uživatel ve hrách využít doplňkových služeb, znamená to, že upjers od uživatele potřebuje více informací, jako např. bankovní spojení a/nebo údaje o kreditní kartě.

Zde je několik příkladů údajů, které upjers ukládá:

Zaregistruje-li se uživatel do hry provozované společností upjers anebo tuto hru používá, ukládá upjers automaticky název domény a/nebo IP adresu počítače, ze kterého uživatel upjers kontaktuje.

upjers ukládá emailovou adresu uživatele, pokud byla uživatelem společnosti upjers sdělena.

 

 

§ 2 Použití osobních údajů

a) Jen, když je to právem povolené, nebo když jste s tím srozuměni, tak upjers ukládá, využívá nebo dává vaše osobní údaje dále.

Nasbírané údaje přes server-logfiles upjers zpracovává jen k statistickému vyhodnocení a k vylepšení, tak jako k optimalizaci webových stránek a her. upjers si následovně ponechává ověření těchto údajů, pokud existuje důvodné podezření z protiprávního užívání webových stránek a her.

Společnost upjers může použít emailovou adresu, která jí byla sdělena uživatelem, aby mohla uživateli zaslat informace o hře upjers. Uživatel může svůj souhlas s tímto samozřejmě kdykoliv písemně odvolat (např. prostřednictvím emailu), a to bez naběhnutí nákladů, kromě nákladů na doručení odvolání (se základními tarify). Uživateli bude v každé informaci nebo v každém bulletinu zaslaném společností upjers poskytnuta možnost odmítnout obdržení dalších informací a odeslat odpovídající storno.

Společnost upjers je oprávněna předat uživatelské údaje k provedení platby poskytovatelům služeb, kteří jsou pověřeni inkasováním částky, pokud je to nezbytné k zajištění platby a k účtování s uživatelem. Společnost upjers je dále oprávněna poskytnout data uživatele třetím stranám, jejichž pohledávky vůči uživateli jim byly společností upjers postoupeny, pokud je to pro inkasování pohledávky nutné. Společnost upjers bude uživatele na vyžádání informovat o jménu třetích stran. Spolupracuje-li upjers na poskytování služeb se třetími stranami, budou tyto třetí strany společností upjers zavázány k dodržování zákona o ochraně údajů a k zajištění dostatečné ochrany dat.

b) Rádi vás informujeme o naši společnosti, našich hrách a služeb s newletterem.

Když chcete dostat newsletter, tak firma upjers potřebuje vaši platnou emailovou adresu. Mimochodem firma upjers potřebuje informaci o tom, že jste majitelem emailové adresy, nebo že jste s příjmem newsletteru srozuměni ("verifikace"). S přihlášením k příjmu newsletteru je proto uložena vaše IP adresa a datum přihlášení. Tohle slouží jedině dokázání, v případě, že někdo jiný zneužil vaši emailovou adresu a přihlásil se k příjmu newsletteru. Jiné údaje nejsou zapotřebí a uložené. Tyto údaje slouží jen k zasílání newsletteru a nejsou jiným stranám dostupné.

Technická strana zasílání newsletteru je v příkazu firmy upjers přes provozovatele emarsys eMarketing Systems AG, Märzstraße 1, 1150 Vídeň, Rakousko.

Jakmile nechcete dále dostávat newsletter, tak se kdykoliv můžete z příjmu newsletteru odhlásit. Klikněte k tomu prosím na odkaz "odhlásit se z upjers newsletteru", který je uveden na konci každého newsletteru.

Mimo to, můžete podat vaše odvolání k přijmu newsletteru kdykoliv i jiným způsobem, třeba písemně (třeba emailem na support@upjers.com), aniž by vám byly zaúčtované jakékoliv náklady, nehledě nákladů za doručení odvolání.

c) upjers je oprávněn zadat uživatelská data pro zpracování plateb k agenturám pověřeným sbírky ceny dalších služeb, pokud je to nezbytné ke stanovení poplatku. upjers je nadále oprávněn dát vhled k Vašim uživatelským údajům, když jsou tyto v rozsahu nezbytném pro požadavky inkasa. upjers Vás bude při požádání o dotyčných firmách informovat. Když je upjers ve spolupráci s dalšími firmami, tak je upjers zavazuje k dodržení platných zákonů na dodržení ochrany osobních údajů a dostatečnou ochranu dat.

 

 

§ 3 Změny nebo vymazání osobních údajů

Uživatel může své osobní údaje kdykoliv změnit (např. je aktualizovat nebo opravit) nebo své údaje kompletně vymazat. Požaduje-li uživatel, aby společnost upjers jeho osobní údaje pozměnila nebo přestala používat, může ji kontaktovat na datenschutzbeauftragter@upjers.com. upjers pak údaje uživatele co nejrychleji změní, resp. vymaže. upjers ale upozorňuje uživatele, že se může z technických nebo organizačních důvodů stát, že poté co uživatel informoval společnost upjers o žádosti o vymazání, mohou být po žádosti o vymazání provedena některá opatření, která již byla započata, ale ještě nebyla dokončena. Mimo to můžeme údaje smazat, jen v rámci retenčních požadavků zákona.

 

 

§ 4 Samostatné oznámení

1. Škálovatelné centrální měření

upjers využívá systém „škálovatelné centrální měření“ (SZM) společnosti INFOnline (https://www.infonline.de) ke zjištění statistických údajů o používání nabídky společnosti upjers, při kterém jsou shromažďovány anonymní ukazatele. Systém měření sledovanosti SZM používá k rozpoznání počítačových systémů buď cookie s názvem „ivwbox.de“, nebo podpis, který se vytváří z různých automaticky přenášených informací Vašeho počítače. IP adresy se při tomto procesu neukládají a zpracovávají se pouze anonymně.

Systém pro měření sledovanosti byl vyvinut s ohledem na ochranu osobních údajů. Jeho cílem je statisticky určit intenzitu používání a počet uživatelů internetové stránky. V žádném okamžiku nedochází k určení totožnosti jednotlivých uživatelů. Vaše totožnost je neustále chráněna. Prostřednictvím systému nebudete dostávat reklamu.

Pro webové nabídky zapojené do sdružení Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW – www.ivw.eu), či do studie „internet facts“ organizované sdružením Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (Pracovní skupina pro internetový výzkum - AGOF – www.agof.de) existují měsíční statistiky, které zveřejňují sdružení AGOF a Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (Pracovní skupina pro analýzu médií - ag.ma - www.agma-mmc.de) a IVW. Lze si je prohlédnout na adresách http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de a http://www.ivw.eu.

Vedle zveřejňování zjištěných údajů sdružení IVW pravidelně ověřuje, zda proces SZM odpovídá pravidlům a požadavkům na ochranu osobních údajů.

Další informace o procesu SZM jsou k dispozici na stránce společnosti INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), která SZM poskytuje, na stránce AGOF o ochraně osobních údajů (http://www.agof.de/datenschutz) a na stránce IVW o ochraně osobních údajů (http://www.ivw.eu).

Zpracování dat prostřednictvím SZM můžete zamezit kliknutím na tento odkaz: http://optout.ivwbox.de

 

 

2. Využívání Google Analytics

Google Analytics, analytická služba společnosti Google Incorporated („Google“), na Stránce společnosti upjers shromažďuje a ukládá údaje, ze kterých lze s použitím pseudonymů vytvořit uživatelské profily. Tyto uživatelské profily slouží k analýze chování návštěvníků a jsou vyhodnocovány v zájmu vylepšení Stránky a jejího uspořádání tak, aby odpovídala potřebám uživatelů. K tomuto účelu lze využít cookies. Instalaci cookies můžete zamezit příslušným nastavením svého prohlížeče. Upozorňujeme však, že v takovém případně je možné, že nebudete moci plně využívat veškerých funkcí Stránky. Pseudonymní uživatelské profily nelze bez výslovného svolení dotčené osoby, které musí být uděleno zvlášť, spojit s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Shromažďování a ukládání údajů pro účely analýzy internetových stránek můžete zamezit s budoucím účinkem, pokud si pro prohlížeč instalujete doplněk k deaktivaci služby Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz).

 

 

3. Využití služeb Google AdSense

Jakmile se přes Google Adsense, reklamní službě od Google, na našich stránkách zobrazí reklama (banery, textové reklamy), tak je možné, že Váš prohlížeč uloží, od Google poslané, cookies. Mimochodem používá Google Adsense k dalšímu zisku informací takzvané "WebBacons" (neviditelné grafiky), se kterými se dají vyhodnotit jednoduché akce, jako třeba počet návštěvníků dotyčné stránky. Tyto data můžou být uložené a vyhodnocené. upjers nemá žádný vliv na tohle shromažďovaní údajů. Domníváme se ale, že se sbírají údaje jestli uživatel stránku navštívil a jaký druh přístroje k navštívení stránky používá. S pomoci cookies nebo Web Bacons nasbíraných informací návštěvy na dotyčné stránce (včetně Vaši IP adresy) a vydání reklamních formátů, jsou tyto data posílané na servery Google v USA a zde uložé. Google pak na podkladě těchto informací zobrazuje cílové reklamy, které jsou střižené co nejlépe na Vaše individuální zájmy. Google případně tyto informace posílá dále třetím, zrovna v situaci když to vyžadují platné práva, nebo když jsou tyto informace zpracovávané jinou firmou v příkazu firmy Google. Vaše IP adressa není sjednocena s jinými od Google nasbíranými daty.

Další informace o sběru a využívání údajů, jakož i svých práv v této oblasti a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí, se můžete dočíst v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na následujícím odkazu: http://www.google.cz/intl/cs/policies/privacy/

Uložení cookies na vaším pevném disku můžete zabránit. V tom případě musíte v nastavení Vašeho prohlížeče zadat vhodné nastavení, jako třeba "neakceptovat cookies". upjers vás ale informuje, že se v této situaci může stát, že všechny funkce nabídky nemusí plně fungovat. Využitím této stránky souhlasíte zpracováním nahoře vysvětleným krokům nasbíraných dat firmou Google a jejich účelů.

 

 

4. Využití Soial Media Plugins

upjers poskytuje svým uživatelům v rámci svých internetových stránek tyto pluginy sociálních médií:

-   Facebook "Like" nebo. "Líbí se mi" tlačítko sociální sítě Facebook, provozovaná Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;

-   Google "+1" tlačítko sociální sítě Google+, provozovaná Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

-   Twitter "Tweet" komunikační platformou Twitter, provozovaná Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.

Tyto pluginy jsou vyvinuté dotyčnými provozovateli a použité bez modifikací na našich webových stránkách. S pomoci těchto tlačítek může uživatel ohodnotit navštívenou stránku.

Tímto můžete doporučit nabídky od upjers vašim kamarádům na Facebooku, Google Plus, tak jako na Twitteru. Kliknete-li třeba na tlačítko „Líbí se mi“, tak se vám na vaši Facebookové stránce objeví, že se vám naše služba líbí. Použijete tlačítko Google Plus „+1“, tak se objeví ve vašem Google Plus profilu, tak jako ve vyhledání na Google doporučení. Mimochodem se může vaše doporučení, vázané na váš profil, objevit na webových stránkách a reklamách dalších stran. S pomocí Twitteru je možné zdělit příspěvek nebo stránku nabídky od upjers na Twitteru. Mimo tohle tyto pluginy umožní automatizovanou komunikaci mezi webovými stránkami a dotyčnou platformou.

Když aktivujete tento plugin, tak se váš prohlížeč spojí se servery v USA a komunikuje pak s dotyčnou službou. Obsah pluginu se pak načte přímo z dotyčných serverů provozovatele a je pak následovně zobrazen na našich webových stránkách.

Proto nemáme žádný vliv na rozsah dat, které provozovatelé s pomocí tlačítek sbírají, a proto Vás zde o této věci informujeme: Domníváme se, že je registrovaná návštěva těchto stránek, stisknutí tlačítka a vaše IP adresa.

Implementací dotyčného Social pluginu získá Facebook informace, že jste otevřeli webovou nabídku od upjers. Jste-li během toho přihlášení na Facebooku, tak má Facebook možnost vaši návštěvu přiřadit vašemu profilu. Když využíváte Social pluginy, jako třeba tlačítko „Líbí se mi“, tak se tato informace přes váš prohlížeč dostane přímo k Facebooku a je pak zde uložena. Jestli nejste členem Facebooku, tak je stále možné, že Facebook uloží vaši IP adresu. Nicméně, je dle Facebooku v Německu uložena pouze anonymní IP adresa. Jestli jste členem Facebooku, ale nechcete, aby Facebook sbíral informace o navštívených stránkách od upjers, tak se musíte nejprve na Facebooku odhlásit.

Dle Google se nesbírají žádné osobní údaje, když nekliknete na tlačítko „+1“. Jen u přihlášených členů se sbírají osobní údaje a jsou zpracované. Mimo to i IP adresa.

U tlačítek Twitteru se dle našich informací sbírá jen IP adresa a dotyčná URL webové stránky od upjers. Tyto informace slouží pouze k zobrazení tlačítka.

Jestli využíváte jednu z těchto platforem, tak má provozovatel platformy, při aktivaci pluginu, vždy možnost přiřadit informace vašemu účtu. Jestli s tím nejste srozumění, tak se nejprve odhlaste z vašeho profilu, než aktivujete plugin.

Podrobné informace k potřebě a rozsahu sbírání dat a jejich zpracování provozovateli, tak jako vaše práva a možnosti nastavení k ochraně vašich osobních údajů najdete na těchto stránkách:

Facebook:  https://www.facebook.com/about/privacy/

Google+:     http://www.google.com/intl/cs/+/policy/+1button.html

Twitter:        https://twitter.com/privacy

Chceme vás informovat o tom, že s pomocí add-ons jako třeba Facebook Blocker, můžete zabránit aktivaci Social Media Pluginů.

 

 

5. Zacházení s údaji při využití integrovaných her

Některé hry jsou navázány na základě sociálních sítí (například Facebook). Tam jsou tyto hry nazývané „Apps“ nebo „Applications“. Chcete-li hrát tyto hry, tak jste společnosti upjers vyzvaní k požadavku vydání a zpracování těchto dat:

- Jméno, příjmení, pohlaví, datum narození

- Profilový obrázek nebo příslušnou URL

- Emailovou adresu loginu, se kterou jste se na Facebooku přihlásily

- Místo a přístupové zařízení

- User-ID-Nr., které je spojeno s veřejnými informaci (na Facebooku)

- User-ID-Nr. k vaším přátelům, kteří jsou také spojení ke hře.

S potvrzením políčka „připustit“ souhlasíte se shromažďování údajů, uložení a spracovaním dat dle této zásady ochrany osobních údajů.

upjers Vás informuje, že rozsah informací získané Facebookem, může být ovlivněn vhodným nastavením ochrany osobních údajů. Ovliv může nastat hlavně když

- máte pod kontrolou které informace vaši Facebook kamarádi s Vámi/o Vás sdělují,

- když blokujete speciální soubory, nebo když blokujete určité informace k Vašim údajům,

- když ignorujete určité pozvánky ze hry,

- když kontrolujete, kdo se může podívat na vaši aktivitu.

 

 

6. Okamžitě/Hned-hrát-modus

Dá Vám upjers možnost hrát hru bez přihlášení, tak dostanete přidělený účet pro hosty. Takový účet je časově omezen a není za potřeby uložit privátní data (jako třeba emailovou adresu) k účtu. Použití placených doplňkových služeb není možné. Vytvořený účet pro hosty je za určitou dobu (která vám bude zdělena ve hře) automaticky smazán. Můžete se ale ke hře přihlásit. V rámci registrace ke hře se s údaji zachází tak jak je to popsané v uložení a zpracováním dat dle těchto zásad.

 

 

§ 5 Informace o osobních údajích

Informace o tom, které údaje o Vás společnost upjers ukládá, jejich původ, příjemce a účel uložení můžete získat kdykoli na požádání a jen v elektronickém stavu, obvykle přes email.

 

 

§ 6 Webové stránky třetích stran / Odkazy

V případě, že bude uživatel přes odkaz na webových stránkách anebo ve hrách provozovaných společností upjers přesměrován na jinou webovou stránku, která není provozována společností upjers, upozorňuje upjers uživatele, že toto předložené prohlášení o ochraně dat pro tuto třetí webovou stránku neplatí. Společnost upjers nezodpovídá za to, jak provozovatel této webové stránky s údaji uživatele nakládá. Obzvláště upjers nezodpovídá za to, že na webové stránce neprovozované společností upjers neplatí stejné standardy na ochranu dat jako jsou ty, které upjers nabízí svým uživatelům. Společnost upjers proto uživateli doporučuje, aby si vždy důkladně přečetl prohlášení o ochraně údajů na odkázaných webových stránkách.

 

 

§ 7 Změna prohlášení o ochraně údajů

upjers si vyhrazuje právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoliv pozměnit, ale bude přitom vždy dodržovat příslušné platné zákony o ochraně údajů. Společnost upjers doporučuje se při každé návštěvě webových stránek a her informovat o aktuálním prohlášení o ochraně dat. Bude-li chtít upjers používat osobní údaje uživatele ve větším rozsahu než tomu bylo doposud, bude o tom upjers samozřejmě uživatele předem informovat.

 

 

Stav: Září 2013

 

 

Poskytovatel služby:

upjers GmbH

Jednatel: Klaus Schmitt

Adresa: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Nemecko


Email: mail@upjers.com

Tel.: 0951/5109080

Fax: 0951/510908102


Rejstříkový soud: Amtsgericht Bamberg

Registrační č.: HRB 5558


DIČ: DE275673923Inspektor ochrany údajů:

Email: datenschutzbeauftragter@upjers.com